Musea in de knoop

Museum Van Bommel Van Dam

Museum van Bommel van Dam, Venlo

De feiten zijn zoals ze zijn en voor een klaagzang is geen enkele reden, maar we moeten het er wél over hebben: de teloorgang van de musea. Het feit dat er dit najaar nergens in Nederland een tentoonstelling te zien is waar je opgewonden van kan raken. Een veeg teken? Ik ben bang van wel. Nooit eerder was het aanbod zo schraal, nooit eerder ook was het besef dat we zijn afgehaakt zó dringend.
Natuurlijk, Charlotte Dumas maakt goede foto’s. Van paarden, te zien in De Pont. Zero-kunst in het Stedelijk biedt een mooi overzicht van een beweging die een halve eeuw geleden voor heel wat reuring zorgde. De Ceramix-tentoonstelling in het Bonnefanten is een must see. Maar echt opwindende kunst? Kunst van nu? Kunst die je bij de les houdt?
Nergens dus.
Verklaringen zijn er genoeg. Het gegeven bijvoorbeeld dat er wereldwijd ook in de kunst een proces van professionalisering, commercialisering en schaalvergroting gaande is en wij als kleine speler steeds minder meetellen. Of dat mét het draagvlak voor kunst ook de budgetten krimpen en de musea steeds meer in een defensieve kramp terechtkomen. Met amper nog de middelen en de mensen om aan hun primaire taken te voldoen en noodgedwongen terugvallend op collectie-presentaties.
Maar er speelt meer. Gisteravond was ik in Venlo op een bijeenkomst over de toekomst van Museum van Bommel van Dam. Aanleiding was de voorgenomen verzelfstandiging van het instituut, die – hoe kan het ook anders – gepaard gaat met een forse reductie van de gemeentelijke subsidie. Een avond met supporters onder elkaar, vol goedbedoelde adviezen, harten onder de riem en heel veel wishfull thinking. Niemand die de feiten noemde. Dat je in het museum een kanon kunt afschieten, óók in het weekend. Dat van de pakweg twaalfduizend bezoekers per jaar, er bijna de helft scholier is en de rest bejaard. Dat er op elk verkocht ticket meer dan honderd euro bij moet om de boel draaiende te houden. Dat de gemeente geen idee heeft wat ze met het museum aan moet, maar er wel van overtuigd is dat een stad als Venlo niet zonder kan. City-branding heet dat, het museum als uithangbord.
De wethouder van dienst gaf geen krimp en hield de bijeenkomst doodleuk voor wat voor een kostbaar en prachtig bezit het Van Bommel Van Dam wel niet is. Dit klinkt niet cynisch het is cynisch.
Wat in Venlo speelt is in principe ook elders aan de orde. Veel regionale en lokale kunstmusea ontstonden na de oorlog in een golf van Bildungsidealisme. De meeste zijn inmiddels hard op weg een relict van een oude wereld te worden. Veroordeeld tot een zieltogend bestaan aan een zuinig infuus. De cultuur van nu gaat grotendeels aan hen voorbij en het volk waar de kunst naar toegebracht moest worden is er niet meer.
Mooier dan dat is het niet. Alle reden om jezelf nieuw uit te vinden.

Entartet

Luit, Chaim van, 2015, Entartet

Een reconstructie of een monument? Een Mahnmal of een poging om het verhaal nieuw te schrijven? Chaim van Luit schept met Entartet # 13 een beeld dat tot denken stemt.
Het kunstwerk maakt deel uit van een reeks van zestien geheel witte schilderijen die verwijzen naar werken die door de nazi’s als entartet werden bestempeld en vervolgens in de oorlogsjaren zijn verdwenen. Van kunst dus waarvan het bestaan door de tijd is uitgewist.
In al zijn eenvoud roept het doek een grote rijkdom aan beelden en associaties op. Dat deze zich niet onder een noemer laten rangschikken en elkaar soms danig in de weg zitten maakt dat je als toeschouwer zelf aan de slag moet. Wat alleen maar lukt als je bereid bent om overgeleverde ideeën los te laten.
Eerst enkele relevante feiten. In juli 1937 werd op gezag van de nazi’s in München de tentoonstelling Entartete Kunst ingericht. Te zien waren zo’n zeshonderd moderne kunstwerken uit de vroege twintigste eeuw, van expressionisme tot dada en van kubisme tot abstracte kunst. De schilderijen en sculpturen werden gepresenteerd als op een rommelmarkt en waren met honende teksten omringd. ’Entartet’ sloeg op het ontaarde, gedegenereerde karakter van deze kunst en de zieke, decadente geest waar ze uit voort was gekomen. Een geest die in het recente verleden de Duitse cultuur had ondermijnd en verzwakt.
Veel van de geëxposeerde werken zijn na de tentoonstelling verdwenen. Vernietigd, verkocht of anderszins in het oorlogsgeweld verloren gegaan. Joodse kunstenaars waren uiteraard ruim vertegenwoordigd, waaronder ook Conrad Felixmüller, de maker van Glückliches Paar uit 1921, het expressionistisch schilderij waar Entartet # 13 aan herinnert.
Met zijn lege replica maakt Chaim van Luit het verlies van Felixmüllers schilderij tastbaar. Je kijkt naar de afwezigheid van het beeld. Evengoed echter heeft het nieuwe werk zijn eigen bestaan, dat van een wit, abstract doek dat zich met zijn matte, korrelige huid nadrukkelijk als autonoom object manifesteert.
Hoe verhoudt dat laatste zich met het origineel? Op zoek naar een antwoord ontstaan weer reeksen nieuwe vragen. Was de abstracte kunst zelf niet ook een poging tot zuivering? Witgekalkte schilderingen? Dat is natuurlijk ook de beeldenstorm. Bijvoorbeeld die van óns in de zestiende eeuw, toen opstandige protestanten de kerken van alle beelden zuiverden. Maar ook het iconoclasme van de byzantijnse, de islamitische én de joodse cultuur.
De witte verf waarmee het doek is beschilderd, is gemaakt van de kalk die de kunstenaar van de wanden van Duitse bunkers schraapte. Een gegeven dat aan dit alles nog een extra lading toevoegt. De cirkel is rond maar een antwoord blijft uit.

Chaim van Luit, Entartet, 2015 is een nieuwe aanwinst in de collectie van Art21.

Getuttebel

Getuttebel

Op het gevaar af voor ouwe zeur door te gaan: er moet me iets van het hart. Ik weet wel, kunst van nu is bevrijd van de last van grote ideeën, het ambacht is in ere hersteld en schilderijen mogen weer gewoon mooi zijn. Niets op tegen. Ook niet tegen lekker zelf creatief bezig zijn, al is het maar kleurtjes invullen in een kant-en-klare tekening.
Maar om dan maar meteen elke kwaliteit of betekenis over boord te gooien? Of zelfs iedere poging daartoe?
In de Volkskrant van afgelopen vrijdag was een fraai staaltje te zien van de snel om zich heen grijpende hersenverweking. Ondergrondse glorie heet het artikel: ‘kunstenares Diana Scherer dresseert plantenwortels zodat ze in fraaie vormen groeien.’ Een dubbele pagina met vier foto’s ter illustratie: tapijtpatronen gemaakt door de natuur. Mijn broek zakte erbij af.
Het artikel vertelt wat er allemaal wel niet bij kwam kijken om tot dit resultaat te komen, hoe wetenschap en kunst de handen ineensloegen. De kunstenaar zelf heeft het erover dat ze ‘de verhalen van boven de grond wil verbinden met de wereld onder de grond’, en ziet nieuwe verhalen voor zich over ‘de geneeskrachtige en rituele betekenis van planten’.
Mijn vriend Frie zal wel weer vinden dat ik ‘zurig’ ben. Nou ja, dat mag zo zijn, maar zó bruin worden ze toch zelden gebakken? Als kunstig voor kunst door moet gaan en dit soort borduurwerk door een landelijke krant serieus genomen wordt, waar kun je dan nog terecht?
Wat die krant betreft: in dezelfde editie las ik boven een artikel van Eric van den Outenaar de volgende kop: ‘Lage olieprijs is een gemengd genoegen’. Een paar pagina’s eerder schreef Peter de Waard in een necrologie dat Job de Ruiter ‘aan de voet stond van de abortuswetgeving’. Dat taal voortdurend verandert? Oké. Dat het verschil tussen hen en hun vervaagt en het uiteindelijk ‘het meisje, die’ gaat worden? Waarom zou je je er tegen verzetten?
Maar dat is iets heel anders dan dat het er niet meer toe doet. Dat alle kritisch vermogen vervaagt. En dat we om als kunstenaar door het leven te gaan alleen nog maar hoeven te doen alsof.

Ceramix

Robert Arneson, George and Mona in the Baths of Coloma, 1976

Robert Arneson, George and Mona in the Baths of Coloma, 1976

Maastricht is onder de banners bedolven, Metropolis M kwam met het themanummer The Ceramic Turn, L1 wijdt vandaag een hele aflevering van AvondGasten aan de tentoonstelling en het Bonnefanten heeft het in al zijn communicatie al bij voorbaat over een blockbuster. Het museum is een succes van harte gegund, maar of het zo’n vaart zal lopen? Veel hangt af van de publiciteit. Reikt het persoffensief ook tot over de provinciegrens? Zullen de landelijke kranten zich verwaardigen om helemaal naar het zuiden af te zakken? We zullen het gauw genoeg weten. Gisteren was de opening en het zal vóór eind volgende week moeten gebeuren. Daarna is de aandacht weer verdampt en zal de buzz het moeten doen. En die zou wel eens heel wat mensen op de been kunnen brengen.
Voor een tentoonstelling over ceramiek? Inderdaad, pottenbakkerskunst! Een complete verdieping is ermee gevuld. Tegen de driehonderd werken uit alle mogelijk landen, verspreid over de twee vleugels van het museum.Thematische en chronologische groepen zijn afgewisseld met een aantal solopresentaties. Een aparte ruimte voor Thomas Schütte bijvoorbeeld, dan weer een grote zaal met werk van hedendaagse Chinese kunstenaars als Ai Weiwei en Ni Haifeng. In de centrale hal een carroussel met objecten van twintigste-eeuwse grootheden als Léger, Derain en Picasso. De laatste mag dan behalve zijn naam weinig toevoegen – routineus maakwerk – de ander twee zijn verrassend sterk vertegenwoordigd. Iets wat voor meer grote namen geldt. Ik wist vaak niet eens dat ze zich met het medium hadden bezig gehouden, laat staan dat ze er zich zó door hebben laten inspireren. Rosemarie Trockel, Lucio Fontana, Antoni Tàpies, ze laten allemaal prachtig werk zien.

Guido Geelen, Guido, Anatomische les, 2006

Guido Geelen, Guido, Anatomische les, 2006

Maar nog helemaal los van dit soort ontdekkingen, het is de presentatie als geheel die het doet. Het gevoel van bevrijding, het aanstekelijke genoegen dat uit de werken spreekt. Niets hoeft, alles kan. Juist ook omdat ceramiek niet serieus genomen werd, zelfs een beetje fout was, heeft het medium kunstenaars aangetrokken die graag de grenzen opzoeken. Ceramiek nodigt uit tot overdadigheid, tart de goede smaak en is niet vies van spektakel. Allemaal kwaliteiten die het helemaal tot kunst van nu maken. Kunst zonder ego en van een bevrijdende pretentieloosheid. Kunst die in al haar uitbundigheid makkelijk in staat is om de meest uitlopende werelden bij elkaar te brengen. En een groot publiek te laten zien wat het kan betekenen om de geschiedenis langs geheel nieuwe lijnen te schrijven.

Ceramix, Bonnefantenmuseum Maastricht, tot 31 januari

Munch : Van Gogh

Munch - Van Gogh

Edvard Munch, Inger Munch, 1892 / Vincent van Gogh, De Italiaanse, 1887

Alleen al het portret van Inger. Heb ik altijd al een fascinerend schilderij gevonden, nu pas weet ik waarom. Die monumentale leegte en dan haar figuur, enigszins beschroomd, bijna verontschuldigend en toch superieur. Allemaal dingen die je pas echt ervaart als je het schilderij op ware grootte voor je ziet. Hoe de schilder de leegte van het bestaan tot onderwerp maakt door háár net even buiten het midden te plaatsen. Het feit ook dat ze geen voeten heeft. Vrouwen zonder voeten, één van de beeldvondsten waarmee Munch ze tot verschijningen maakt. Het portret van Inger is een van de eerste werken waarin hij dit toepast. Alsof ze je, van de zwaartekracht bevrijd, vanuit een andere werkelijkheid tegemoet treedt, op de drempel van het zijn en het niet-zijn.
Munch : Van Gogh is een geweldige tentoonstelling, in alle opzichten. Haast overdadig rijk. Je weet niet waar je beginnen moet, zoveel topwerk zie je maar zelden verenigd.
Verwant en toch zo verschillend versterken de werken elkaar optimaal. Alsof ze hun ware kracht pas tonen nu ze door hun gelijke worden uitgedaagd. Van Gogh’s Het gele huis naast Munch’s Rode wingerd, twee keer een zelfportret als schilder, ook al zijn de combinaties soms wat voor de hand liggend, ze werken wél.

Munch, Edvard, 1908, Zelfportret met een fles wijn

Edvard Munch, Zelfportret met een fles wijn, 1908

Soms is het ook geen vergelijk: Munch’s Hooier valt in het niet naast Van Gogh’s Korenveld met maaier. Omgekeerd: naast De schreeuw houdt geen enkel werk stand, ook niet als Van Gogh de maker is. De laatste is de grotere schilder, heeft zuiver in termen van verf en kleur meer in huis. Munch is meer een kunstenaar die zijn beelden bedenkt. Een schilder ook die het zichzelf en de kijker niet altijd makkelijk maakt. In veel van zijn werken maakt hij gebruik van een weke toets en wat vuile kleuren, ‘zwakten’ die hij bewust zoekt om ruimte te scheppen voor de psychische dimensie van zijn kunst. Zoals in Zelfportret met een fles wijn. Een schilderij dat helemaal apart staat: beklemmend mooi.

Munch : Van Gogh, Van Gogh Museum Amsterdam,  tot 17 januari

Vanaf 11 oktober geef ik op drie plaatsen een inleidende lezing op de tentoonstelling:

zondag 11 oktober 14.00-16.00 Bonnefantenmuseum, Maastricht
zondag 18 oktober 14.00-16.00 Van Abbemuseum, Eindhoven
zondag 1 november 14.00-16.00 Museum De Pont, Tilburg ( gewijzigde datum!)

Klik voor aanmelding op Maastricht, Eindhoven of Tilburg

De schreeuw en de zonnebloem

Gogh, Vincent van, 1889, Zonnebloemen, Munch, Edvard, 1893, De schreeuw

De mooiste zonnebloemen van Van Gogh ontstonden in Arles in die magische zomer van 1888, toen de schilder, onder de zon van de Midi, tot plotselinge bloei was gekomen en, in afwachting van de komst van Gauguin, bezig was met de inrichting van zijn nieuwe huis. De schreeuw van Munch toont de diepe angst, de walging en de verlatenheid, die de kunstenaar overvielen toen hij in de donkere dagen van een verloren liefde, vanaf een brug uitkeek over Oslo bij ondergaande zon.
Romantische zielen zijn van alle tijden. Wat Van Gogh en Munch helemaal apart zet is niet alleen dat dat ze het gemoed tot het eigenlijke onderwerp van kunst maakten, maar vooral ook dat ze hiervoor een nieuwe visuele taal ontwikkelden. Ging het vroeger altijd in de eerste plaats om de voorstelling en het verhaal, nu zijn het de kleuren, de vormen en de penseelstreken die het doen. Pas als je oog hebt voor de felle contrasten, de verwrongen perspectief en de golvende lijnen begrijp je wat er in het hoofd van Munch’s figuur op de brug omgaat. Op zichzelf zegt een doek met zonnebloemen weinig, door de manier waarop Van Gogh het schilderde kon het een tijdloos icoon van mystieke vervoering worden.
Maar de betekenis van beiden reikt verder dan alleen de kunst. Mét de schilders komen we binnen in een tijd waarin de grote bestaansvragen zich als nooit tevoren in hun naaktheid toonden. De moderne wereld van de industrie en de wetenschap, van Marx, Darwin en Schopenhauer. De zedeloze wereld van de grote stad, van Flaubert en Zola, van Manet en de impressionisten. In deze onttoverde tijd gaan de schilders, buiten alle traditionele kaders om, op zoek naar een nieuwe spirituele en emotionele verdieping. Het is niet Munch’s liefdesverdriet maar de existentiële huiver die uit het werk spreekt die De schreeuw zo indringend maakt. Als Van Gogh met zijn zonnebloemen naar het licht reikt doet hij dit namens iedereen die verlangt naar het herstel van het verbond.
Tussen De schreeuw en De zonnebloemen strekt zich het volle spectrum van het moderne gevoelsleven uit, van bevrijdende gelukzaligheid tot verlammende depressies. Losgemaakt van de codes en conventies van weleer en daardoor persoonlijker en intenser. Gevat in een taal die de verbeelding van de toeschouwer op scherp zet en diens schoonheidsbeleving tart.
Dit laatste is wellicht de belangrijkste bijdrage van beide schilders aan het grote verhaal van de kunst, de stap ook die hen het meest verbindt. Dat ze, op zoek naar een grotere waarachtigheid, als eersten expressie boven schoonheid plaatsten. En daarmee onze ervaringswereld van een nieuwe horizon voorzagen.

Munch : Van Gogh, Van Gogh Museum Amsterdam, vanaf 25 september tot 17 januari

In oktober geef ik op drie plaatsen een inleidende lezing op de tentoonstelling:

zondag 11 oktober 14.00-16.00 Bonnefantenmuseum, Maastricht
zondag 18 oktober 14.00-16.00 Van Abbemuseum, Eindhoven
zondag 25 oktober 14.00-16.00 Museum De Pont, Tilburg

Klik voor aanmelding op Maastricht, Eindhoven of Tilburg